CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO Ở SÀI GÒN TRONG CƠN ĐẠI DỊCH- ĐỢT 1.

VÌ CÓ RẤT NHIỀU HÌNH ẢNH NÊN SẼ CHIA LÀM NHIỀU ĐỢT. QUÝ VỊ HẢO TÂM XIN THEO DÕI SẼ THẤY TIỀN CỦA MÌNH ĐẾN TẬN TAY NGƯỜI NGHÈO CÂN ĐƯỢC GIÚP.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment