CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO Ở SÀI GÒN TRONG CƠN ĐẠI DỊCH- ĐỢT 17

VÌ CÓ RẤT NHIỀU HÌNH ẢNH NÊN SẼ CHIA LÀM NHIỀU ĐỢT. QUÝ VỊ HẢO TÂM XIN THEO DÕI SẼ THẤY TIỀN CỦA MÌNH ĐẾN TẬN TAY NGƯỜI NGHÈO CÂN ĐƯỢC GIÚP. Các hình sau đây là quà tặng của Gia Đình Quách Kim Liên lần 2. Nếu ai thấy quà tặng của mình không đúng với con số mình cho, xin tiếp tục theo dõi, sẽ có phần bổ túc sau cùng

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment