CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO Ở SÀI GÒN TRONG CƠN ĐẠI DỊCH- ĐỢT 2.

VÌ CÓ RẤT NHIỀU HÌNH ẢNH NÊN SẼ CHIA LÀM NHIỀU ĐỢT. QUÝ VỊ HẢO TÂM XIN THEO DÕI SẼ THẤY TIỀN CỦA MÌNH ĐẾN TẬN TAY NGƯỜI NGHÈO CÂN ĐƯỢC GIÚP. Các hình sau đây là quà tặng của 3 nhà hảo tâm (Chị Vân, Anh Tuấn, Đồng Diệu Trang Nghiêm). Có thể Đồng Diệu Trang Nghiêm còn thêm hình. Nếu còn sẽ đăng sau cùng

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment