LUNCHES FOR 175 NURSES AND HEALTHCARE PROFESSIONALS AT FAIRGROUNDS SJ.

Cô chủ của Les Croissants bakery, Đòan Diệu Trang Nghiêm và 2 chàng “Ngự Lâm” (làm tài xế và khuân vác các thùng bánh pâté chaud) ra xe và mang vô chỗ bàn ăn của các vị Y-tá, giúp cho nhà sư đi cúng dường 175 vị y-bác sỹ và các phụ tá dùng bữa trưa Thứ Tư. Thức ăn có bánh pâté chaud và bánh croissants chay. Thêm vào là trái cây tươi như, trái nho đen không có hột (seedless) và trái dâu strawberries ♥ 😍 😋. Cảm ơn các y-tá lao mình làm việc vất vả cứu ngườ khỏi chết vì Covid-19.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment