TRỢ GIÚP ĐỒNG BÀO NGHÈO TẠI ĐỨC HUỆ- LONG AN NGÀY 8/11/2021

Đây là những hình ảnh về việc cứu trợ đồng bào nghèo tại Đức Huệ- Long An ngày 11 tháng 8 năm 2021

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment