I AM FOR WORLD PEACE FOUNDATION VÀ TỊNH THẤT HÒA BÌNH TẶNG 700 KHẨU TRANG CHO CẢNH SÁT HAYWARD

Xin cảm niệm công đức quí vị thí chủ đã hoan hỷ góp một bàn tay vào chương trình Phụ Nữ Tiếp Tay giúp bảo vệ cộng đồng trong nạn dịch. Nếu không có lòng từ bi và hoan hỷ của quí-vị giúp đỡ, thì chúng tôi không thể làm được những việc nhỏ mà đòi hỏi sự kiên trì và chú tâm vào việc làm lợi cho đời được. Công đức vô lượng của quí vị đóng góp và tâm cầu mong cho mọi người được may mắn tránh khỏi tai nạn, mà tai nạn trước mắt là tai nạn bệnh dịch COVID 19 này hiện đang lan tràn mặt đất và giết hại rất nhiều người đáng thương của chúng ta. Xin cảm niệm công đức và tri ân tâm bố thí vô lượng của quí vị. Cầu xin Ơn Trên từ bi gia hộ cho quí vị thí chủ được nhiều may mắn và an lành trong đời sống. Today we delivered approximately 700 masks made of cotton and filtered with pouch to the Police Department of the City of Hayward this morning. Our group were included: Su Co, Rae Steckler Homorody, Huuhoa Cao, Kim-Lien Nguyen, Mike Jeffrey, Bodhi (John Clay), Be Nguyen, Cyndi Ho, Thanh Nguyen, Khoa Ho. We appreciate your support to make this a successful work. We thankful for your kindness and your unconditional love. Bhikkhuni Hanh Tri`.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment