TẶNG KHẨU TRANG CHO LỰC LƯỢNG CỨU HỎA

Hiệp Hội I Am For World Peace và Tịnh Thất Hòa Bình tặng 500 khẩu trang cho LỰC LƯỢNG CỨU HỎA Fremont.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment