TẶNG KHẨU TRANG TRONG MÙA ĐẠI DỊCH

Hiệp Hội I Am For World Peace và Tịnh Thất Hòa Bình tặng 575 khẩu trang cho cảnh sát Fremont. Tuần tới sẽ tặng, cho Cứu Hỏa, Nursing Home, và Bệnh viện Eden.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment