TẶNG KHẨU TRANG TRONG MÙA ĐẠI DỊCH

Hiệp Hội I Am For World Peace và Tịnh Thất Hòa Bình tặng 575 khẩu trang cho cảnh sát Fremont. Tuần tới sẽ tặng, cho Cứu Hỏa, Nursing Home, và Bệnh viện Eden.

Leave a Comment