Phát quà và khám bệnh tai thôn Chí Thì Xã Yên Cường Huyện Bắc Mê TP Hà Giang

Đoàn từ thiện của I am for World Peace Foundation (tịnh Thất Hoà Bình tổ chức )
Bác sỹ Nguyễn Ngọc Chung trưởng đoàn bác sỹ khám bệnh và phát thuốc tại làng Chí Thì.

Xin mời xem

Phát quà và khám bệnh tai thôn Chí Thì Xã Yên Cường Huyện Bắc Mê TP Hà Giang

Posted by Hao Hung Tran on Saturday, August 11, 2018

Comments are closed.