Phát quà và khám bệnh tai thôn Chí Thì Xã Yên Cường Huyện Bắc Mê TP Hà Giang

Đoàn từ thiện của I am for World Peace Foundation (tịnh Thất Hoà Bình tổ chức )
Bác sỹ Nguyễn Ngọc Chung trưởng đoàn bác sỹ khám bệnh và phát thuốc tại làng Chí Thì.

Xin mời xem

Comments are closed.