Thơ Phân Ưu

 
I Am For World Peace Foundation
 

Thơ Phân ưu

 

CHÚNG CON CHÂN THÀNH CHIA XẺ VÀ THƯƠNG TIẾC NGÀI HÒA THƯỢNG

THƯỢNG MINH HẠ TÂM, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu,

Viện Chủ Chùa Khánh Anh Paris Pháp Quốc đã An nhiên thị tịch vào lúc 10:29 phút, ngày 8 tháng 8 năm 2013, nhằm ngày mồng hai tháng bảy năm Quý Tỵ, Hưởng thọ 75 tuổi tại bệnh viện Turku, nước Phần Lan.

Nam Mô Adi Đà Phật

Chúng con Khâm Bái Phân Ưu Sự Ra đi của Hòa Thựơng Thích Minh Tâm, Viện chủ chùa Khánh Anh, Paris Pháp Quốc.Chúng con thật đau lòng nhận được tin sét đánh Ngài Hòa Thượng thương quý của Giáo Hội và Phật tử Âu Châu Thượng Minh Hạ Tâm đã từ bỏ cõi trần này và về với chư Phật.

Đây là sự mất mát lớn lao chung cho hàng Phật tử châu Âu nói riêng và toàn thể Phật tử thế giới nói chung. Ngài đã trên 30 năm không ngừng vận động và tranh đấu cho sự tự do của chúng sanh. Ngài đã là một gương sáng cho chúng sinh, là một ngọn hải đăng dẫn đường cho bao sinh linh trong cõi trần này.

Chúng con không thể nào quên những sự hy sinh vô bờ của ngài như việc trong khi bệnh cũng vẫn tiếp tục con đường hoằng pháp lợi sanh và qua Turku, Finland để chủ trì và hướng dẫn khóa tu đầu tiên cho người Việt tại Phần Lan.

Trong nỗi đau xót khôn tả, chúng con xin chia sẻ sự mất mát to lớn này với quí Giáo Hội Phật Giáo Âu Châu, với Thầy Thích Quảng Đạo-Ni sư Diệu Trạm cùngMôn đồ Pháp Quyến. Chúng con xin chắp tay kính cầu nguyệnNgài Cao đăng Thượng Phẩm Thượng Sanh Liên Hoa Đài – Tịnh Độ Phật Quốc. Chúng con cũng cầu xin Ngài từ bi vô lượng mau quay trở lại cõi phàm trần khổ đau này để tiếp độ chúng sanh thoát khỏi trầm luân.

Trân Trọng Kính Lễ Giác Linh Ngài

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư Adi Đà Phật

Xin Thay mặt Phật tử của Tịnh Thất Hòa Bình–Bảo Tháp Xá Lợi – Cửu Phẩm Liên Hoa tại Fremont, Mỹ Quốc.Và hội viên của:I Am for World Peace Foundation – Hội Tôi Nguyện Phụng Sự Hòa Bình Thế Giới: US; Germany; Brazil, India-Nepal, Vietnam; Russia, and Mongolia.

Cung Kính Đỉnh Lễ Giác Linh Hòa Thượng.

Con, Tì kheo ni Thích Nữ Hạnh Trì, hiệp chưởng khể thủ.
 
 

Leave a Comment