Peace Bridge to Vinh Thanh Elementary

I am for World Peace Foundation đã đứng ra kêu gọi xây dựng cây Cầu Hòa Bình và bắc nhịp cho học sinh và người dân qua lại tại địa điểm Trường tiểu học Học Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang VN. Hình ảnh học sinh lãnh học bổng và quà tặng ngày 26/8/2016.

We built this Vinh Thanh school and the Peace Bridge for the underprivileged children and for the folks who live in below poverty conditions in Giong Rieng district, KG, VN. Thank you for your support.

Leave a Comment