More scholarship at Ban Thach & Vinh Thanh elemetary

The I Am For World Peace Foundation and Peace Temple distributed 40 Scholarships and 200 gifts to the Bàn Thạch elementary school and Vĩnh Thạnh Elementary School in Kiên Giang VN on August 26, 2016.

Hiệp Hội I Am For World Peace Foundation tặng tiến mặt cho 40 học bổng và phát 200 phần quà cho học sinh nghèo tại hai trường tiểu học Bàn Thạch và Vĩnh Thạnh tại huyện Giồng Riềng, Kiên Giang VN ngày 26 tháng 8 năm 2016.

Cảm niệm công đức từ bi của quí vị bảo trợ học bổng từ năm 2007 tới nay. Trong này có sự đóng góp của hội viên của của I Am for World Peace Foundation Germany Branch do Ms. Bich Liên Đàm và Tích Phùng kêu gọi và đóng góp. 

Xin cảm ơn tình yêu đồng bào và quê hương của quí vị bảo trợ. Cầu nguyện cho tất cả được may mắn và hạnh phúc. Adida Phật

Leave a Comment