Response to Harvey’s Victim

Nhóm trẻ này vẫn còn tiếp tục và nhờ sư cô kêu gọi tiếp tay. Ngày nay là Sept 05, các em vẫn đi mua và tặng quà cho những nạn nhân bị mất hết vì ở trong một Apaertment complex (chung cư) lụt cuốn trôi tất cả…Nam Mô Cứu khổ Quán thế Âm Bồ Tát. they have been volunteering cleaning ups houses and gave some short transpsortations… 14 Teen ages are also volunteering on this project. I would like to send my appreciation to: Natalie Kim Nguyen $500; Trang Bui $100; Luong Nhung Vu $200; Vi Huynh $200, Becky Tran $50, Hank Vu $50, Phan/Linh Le $300, Mike Geoffrey $100. Tịnh Thất Hoà Bình $500. The total sum we sent to Quynh Dao $2000. Thank you for your golden heart everyone, you are the power of reliefs.

Sư cô.

[nggallery id=”38″]

Leave a Comment