Tổ chức ngày huý nhật của tổ sư, lần thứ tư tại Hoa Kỳ Hải Ngoại tại Chùa Pháp-Hoa Wichita Kansas

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật: Tác Đại Chứng Minh Nam Mô Tây Thiên Tứ Thất Đông Độ Nhị Tam Ngũ Gia Tông Phái Việt Nam Lịch Đại Tổ Sư: Tác Đại Chứng Minh Nam Mô Chúc Thánh Pháp Phái. Minh Hải-Pháp Bảo Tổ Sư: Tác Đại Chứng Minh

Kính Gởi: Chư Tôn Đức Tăng Ni- Chúc Thánh Pháp Phái
Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức, Sơn Môn: Chúc Thánh Pháp Phái Tại Hoa Kỳ và Canada
Kính Bạch quý ngài:


Thể theo nguyện vọng của Chư Sơn, Tôn Túc trong Môn Phong pháp phái, bên cạnh đó được tăng sai, chúng con hân hạnh tổ chức ngày huý nhật của tổ sư, lần thứ tư tại Hoa Kỳ Hải Ngoại này tại Chùa Pháp-Hoa Wichita Kansas (Lần thứ nhất HT sư ông Thượng Chơn Hạ Điền-Quán Âm TX, lần thứ hai cố HT Thích Hạnh Tuấn-Trúc Lâm IL Chicago , lần thứ ba HT Thích Hạnh Đạt-Kim Cang GA Atlanta) với tinh thần và tâm nguyện trong sự kết nối môn phong cũng như sự khuyến tấn của chư sơn thiền đức, năm nay chúng con xin được tổ chức ngày trọng đại này, bên cạnh đó mong được quý ngài cho phép và thượng dẩn để chúng con Lập Thành Tông Môn Pháp Phái Hải Ngoại, khởi nguyên từ trong nước cho đến hôm nay, sẽ có trình tự theo hệ thống dòng kệ, khắc bảng lập thành tại hải ngoại (bằng gổ và – giấy để phân phát-)
– Chương trình sẽ được long trọng tổ chức vào ngày 15 và 16 tháng 12 (nhằm ngày mùng 9 và 10 tháng 11 AL Mậu Tuất Thứ Bảy và Chủ Nhật)- tuy rằng quý ngài có dạy nên làm đúng ngày 7-11 Nhưng ở hải ngoại này nếu chư sơn chiếu cố và quang lâm theo như địa chỉ chúng con được biết là cả trăm, nếu không có Phật Tử hộ trì, trợ duyên, hành đường trai soạn thì nan giải – Mong quý ngài Từ Mẫn cho.
Kính mong chư tôn túc khi nhận được lời cung thỉnh này, xin hảy hoan hỷ cho ban tổ chức chúng con biết thứ đệ Pháp Danh-Pháp Tự- Pháp Hiệu và hoan hỷ quang lâm (yes or No) từ nay cho đến 30/10 DL là ngày cuối, để chúng con có thời gian sắp xếp và khắc bảng cũng như lập thành chương trình được thành tựu viên mãn (bên cạnh sự dẫn thượng của quý ngài) Kính xin chư sơn thiền đức liên lạc theo số phone 316-992-5331 hoặc Email -giacminh@yahoo.com- chieuchuong1958@yahoo.com- hoặc bằng FB Giác Minh Thich- (bên cạnh ngày huý kỵ tổ sư, chúng con có tác lễ đại tường của thân mẫu chúng con) Kính ngưỡng mong quý ngài Từ Mẫn Cố-Từ Mẫn Cố- Đại Từ Mẫn Cố, Quang Lâm chứng minh cũng như cho chúng con được thừa tiếp sự dẩn thượng của quý ngài để cho đàn hậu học chúng con và huynh đệ sau này theo đó được Thừa Tư Thiện Lợi.
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Tác Đại Chứng Minh
Chùa Pháp-Hoa Wichita Kansas ngày 24/9/2018
Thay Mặt Ban Tổ Chức
Tỳ Kheo: Thị Tín tự Hành Đạo Hiệu Giác Minh
Khể Thủ cung thỉnh

 

Leave a Comment