Nhà cho gia đình ông Phạm Văn Sủi xã Phú Cường huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp.

Chân thành tri ân công đức Ni Trưởng và gia đình Pt Vũ Phác đã phát tâm ủng hộ căn nhà cho gia đình ông Phạm Văn Sủi xã Phú Cường huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp. 

Kính chúc sức khỏe Ni Trưởng vô lượng an lạc vô lượng kiết tường.

Leave a Comment