Tặng xe đạp cho các em học sinh trung học nghèo

Hiệp Hội Tôi Nguyện Phụng sự vì Hòa Bình Thế Giới – I’m for World Peace Foundation

Tặng xe đạp cho các em học sinh trung học nghèo-hiếu học Việt Nam vào dịp Tết Nguyên Đán 2007

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment