Thượng Tọa Thích Hạnh Tấn, giảng Pháp cho Phật tử tại Tịnh Thất Hòa Bình

Thượng Tọa Thích Hạnh Tấn, trụ trì Tu Viện Vô Lượng Thọ (Đức quốc), viếng thăm và giảng Pháp cho Phật tử tại Tịnh Thất Hòa Bình tại Fremont, California vào ngày Chủ nhật, 24 tháng 3, năm 2019.

Leave a Comment