BÁT NHÃ

BÁT NHÃ

 

 Bát nhã là dịch âm chữ Phạn prajna. Chữ bát nhã, dù được dịch là trí tuệ, tốt nhất nên hiểu theo nguyên nghĩa của từ.

Để hiểu nghĩa chữ bát nhã, cách hữu ích cho chúng ta là nghĩ cái gì chẳng phải là bát nhã. Cái học hàn lâm chẳng phải là bát nhã, tích lũy kiến thức chẳng phải là bát nhã, tất cả những gì do học mà có chẳng phải là bát nhã .

Mặt khác, có thể hiểu bát nhã bằng thái độ ngược lại, nghiã là, bằng cách gột sạch tất cả kiến thức đã có. Hành động tinh thần và thể xác đặt căn bản trên trực giác bản hữubát nhã. Chẳng hạn như một người bị đánh kêu, “Ui cha!” — không nghĩ tốt hay xấu, chỉ “Ui cha!” thôi. Đây là bát nhã.

 (Thiền Ngữ Thiền Tự)

Leave a Comment