Chuông Đại Hùng Giác Ngộ Việt Nam

Các hoàng tộc và những khách danh dự từ khắp nơi trên thế giới đến thăm chuông Đại Hùng Giác Ngộ Việt Nam. Chuông được hội I’m for World Peace Foundation tặng vào Bồ Đề Đạo Tràng. Hiện chuông đang được đặt bên trong Thiền Viên (Meditation Park), gần tháp Đại Giác.

Quan khách muốn vào tham quan và thỉnh chuông, xin liên lạc ban quản trị của Bồ Đề Đạo Tràng.

Những hình ảnh về chuông và những quang cảnh chung quanh được lưu lại trong album

Laos’ Prime Minister and His Wife rung the World Peace Bell at the Mahabodhi Temple, Bodhgaya, the bell was caste and installed by I am for World Peace Foundation in 1998 and finish in 2000.

The Prime Minister and his wife of Thailand rung the World Peace Bell…

The Ambassador and Admiral of Japan rung the world Peace Bell…

[nggallery id=1]

Leave a Comment