Hai vị Đại Hòa Thuợng từ Huế đến thăm Bảo Tháp Xá Lợi.

Hai vị Đại Hòa Thuợng từ Huế đến thăm Bảo Tháp Xá Lợi.

Nhị vị Đại Hòa Thượng, Thích Quang Nhuận và Hoà Thượng Thích Hải Ấn, Giám Đốc Tuệ Tĩnh Đường hospital và là chủ tri Chùa Từ Đàm, Huế dẫn theo 8 đệ tử là qúi Đại Đức tới thăm Bảo Tháp Xá Lợi Hòa Bình. Không có Hạnh Phúc nào hơn khi được Chư Tôn Thiền đức thương tưởng viếng thăm và lắng nghe lời tác bạch.

Sau khi nhận đỉnh lễ xong, quí Ngài vào thăm tháp và Ngài Đại Hoà Thượng Thich Quang Nhuân phán một câu mà tôi phải ghi nhớ đời đời: “Hạnh Trì đã giúp cho Phật Pháp lâu dài hơn 500 năm nữa. Tôi bỡ ngỡ nhìn xem Ngài Quang Nhuận có nói đùa không? Quá ngạc nhiên khi nhìn tất cả quí khách vừa chư Tăng và cư sĩ đều im lặng như tờ!. Tôi rụt rè hỏi lại : “Dạ thưa Ôn nghĩa là sao ạ?” Ngài giả thích: “Thì ngày xưa Sư Bà Kiều Đàm Di được Đức Phật chấp thuận cho xuất gia thì Pháp cắt ngắn bớt đi 500 năm. Nay cô Hạnh Trì làm Bảo Tháp thờ Xá Lợi ở Mỹ quốc thì Phật Pháp sẽ dài thêm 500 năm nữa.” Tất cả Ôn Hải Ấn và quí Thầy cùng cư sĩ khách hoàn toàn im lặng. Còn tôi thì tâm hồn thảnh thơi vì được quí Ngài chúc phước lành bất ngờ.

Dù sao cũng là lời chúc phước lành của Bậc Cao Tăng Thạc Đức cho Phật Pháp trường tồn và cho Ni giới từ chính Ngài đại Hoà Thượng Thích Quang Nhuận của Huế. Vietnam ban cho nên phải ghi nhớ mãi.

Quí Đại Đức tháp tùng gồm có Thượng toạ Thích Pháp Tánh, Thích Pháp Hạnh, thich Pháp Chân, Thích Pháp Thể, Thích Pháp Viên, Thích Pháp Dung, Thích Pháp Chuyển, Thich Pháp Quang và hai vị Đại Hoà thượng đến từ Cố Đô Huế. thật là một phước lành đến với Phật tử chúng con. Cảm niệm ân đức từ bi vô lượng. Mô Phật,

 

The two Buddhist Masters, the Master most venerable senior Thich Quang Nhuan and the most Venerable senior Master Thich Hai An, abbott of Tu Dam Temple, Hue City in an unexpected visit the Sarira Peace Stupa. Here are the most venerable Master Thich Quang Nhuận of Huế declared inside the stupa: “Sư cô Hạnh Trì hoàn tất xây dựng được Bảo Tháo Xá Lợi tại Mỹ thì Phật Pháp được lâu dài thêm 500 năm.” (Bhikkhuni thichnu Hanhtri` has completed the building of the Sarira relics Peace stupa in America. It will keep the Buddha Dharma last 500 years more. I was confused and meanwhile everyone was stunt and silent. I had a little afraid of those most venerable senior monks, lower my voice, asked: “Respected the most venerable Sir, what did you meant last longer for another 500 years, what does it mean?” The most venerable Thich Quang Nhuan was kindly and calmly explained: “During the Buddha life time, there was the Queen, His Buddha stepmother. She made a request to the Buddha for her to become a bhikkhuni, the Buddha refused, the Queen did it three times and the last time the most venerable Ananda (was her son) helped, then the Buddha accepted to give her an ordination to become “elder Bhikkhuni namely Mahapajapati.; Because she made serious requests for three times. For this order was given by the Buddha, He Also at the same time the predicted that Him allowed the Queen Mahapajapati to be ordain into the Bhikkhu Mahasangha will cause the Dharma to be shorten for 500 years.” Now sư cô (meant bhikkhuni) built the Sarira stupa in America with the blessing of the Mahasangha, caused the Buddha Dharma last longer for another 500 years. (So equal to the lost 500 years now this Sarira Stupa in America will add 500 years, it is even now”. Sadhu.”

Everyone inside the Sarira relics Stupa, both monastics and lay people was silent. I was very happy as well as embarrassed in front of those high wisdom and knowledge monks when heard the most highest venerable Thich Quang Nhuận’s Blessings. It would be a great fortunate for the Bhikkhuni Mahasangha. Everyone inside the Sarira relics Stupa heardd this and all were happy to hear. How much can I thank you is enough to the most kindness and compassionate Masters? You are the cause ot happiness.
May the Triple Gem bless you healthy and success in the Dharma teachings. Thank you, thank you and thank you, masters. Con Thichnu Hanhtri` kính đỉnh lễ Hai Ôn tôn kính Sư. Nam Mô Adida Phật.
Image may contain: 2 people, closeup

Leave a Comment