IM LẶNG

 IM LẶNG

 

Trong kinh Duy Ma Cật, một trong những kinh sống động nhất của văn học Đại thừaBồ tát Văn Thù hỏi Cư sĩ Duy Ma Cật về yếu chỉ của Phật phápCư sĩ Duy Ma Cật im lặng. Có người bình rằng sự im lặng của Cư sĩ Duy Ma Cật giống như sấm sét.

Khi đọc các bản văn Thiền, chúng ta thường thấy những câu như “Ông tăng im lặng.” Ít nhất có ba thứ im lặng khác nhau. Thứ nhất, ông tăng không biết gì để nói, vì vô minh. Thứ hai, ông tăng giả vờ mình ngu, song ý định chân thực là để xem phản ứng cuả đối thủ. Thứ ba là sự im lặng của một vị tăng đã ngộ biết rằng điều ấy không thể giải thích được, vì thế im lặng. Loại im lặng thứ ba giống như sấm sét.

 (Thiền Ngữ Thiền Tự)

Leave a Comment