Kính gữi nhị vị hòa thượng chứng minh

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính gửi Qúy Thầy,

Xin gửi bản dịch ra tiếng Anh về lễ Khánh Thành, Giới Đàn và Hiệp Kỵ cũng như Lễ Đại Tường của HT Minh Tâm để đăng tải dùm trên các trang nhà và đây cũng là hồ sơ để có thể làm bằng chứng để xin Visa vào Pháp trong thời gian trên.

Vị nào có đệ tử xuất gia muốn thọ giới và những vị nào chưa có quốc tịch Âu, Úc, Mỹ thì xin xử dụng hồ sơ nầy để nộp đơn nơi Tòa Đại Sứ Pháp khi xin Visa.

Kính chúc Qúy Vị được vô lượng an lạc.

Kính Mail

Thích Như Điển 

Vui lòng bấm vào nút download để tải về PDF files
Phiếu hồi báo

[wpdm_file id=8]

Thư mời Khánh Anh 2015

[wpdm_file id=9]

Chương trình đại lễ

[wpdm_file id=10]

Đơn xin thọ giới

[wpdm_file id=11]

Leave a Comment