Làm phước cần được phát triển

Xin mời xem em bé người Mỹ 5 tuổi đã biết làm từ thiện nhờ cha mẹ giải thích và giúp đỡ.

Còn con mình thì đã dạy nó biết chia sẻ với những người khổ đau chưa?

Nếu còn nhỏ mà biết chia sẻ bố thí, sau lớn lên sẽ không đói cũng chẳng nghèo.
Làm phước cần được phát triển, vì thấy người khác làm được thì mình cũng nên làm như họ để có thêm phước báu. Dạy con mình cho nó làm thì càng phước đức lớn hơn.
Những hành động làm phước bố thí sẽ giúp con người được ấm no hạnh phúc.

Nam Mô Adida Phật.
Tìkheoni thichnu Hạnh Trì.

Cô bé 7 tuổi cứu sống hàng triệu trẻ em châu Phi

Leave a Comment