Nhà Tình Thương

When Ms. Sophie Vu passed away, the family members saw that in her later life she didn’t have a house to live in.  So her daughter, Ngoc Hoan and Venerable Sakya Thich Nu Hanh Tri  of I’m for World Peace Foundation, discussed it and decided to build a house for the homeless family in memory of Dieu Chon-Sophie thi Vu of Westminster, California, USA.  The building cost was from Sophie Vu’s funeral donations , her family and friends of Luong.

The dimensions of the house, including 1 big bed room and a living room
is 4 meters x15 meters not including kitchen and front porch.

I am happy for this good cause .  The passing away of Dieu Chon-So Vu was amazingly activated the energy and merits of So Vu, Luong Vu’s friends, and funeral contributors brought reality to a house for the homeless family.

(Hôm nay ngày 27/05/2016 Thầy Chơn Tịnh cùng sư cô Chơn Phương Bảo cùng gia đình và các Phật tử chùa Thường Quang về Thị Trấn Hậu Nghĩa bàn giao căn nhà tình thương cho gia đình bà Phạm thị Ánh.  Do ni sư Thích nữ Hạnh Trì vận động Phật tử Vũ Thị SOPHIE PD Diệu Chơn ở Hoa Kỳ ủng hộ 40 triệu đồng xây dựng.Trong ngày mừng nhà mới quí sư cô và các Phật tử chùa Thường Quang còn tặng thêm cho gia đình bà Ánh 1 bếp ga, 1 nồi cơm điện, 1 quạt máy cùng một số thực phẩm và 7 triệu đồng tiền mặt.Xin chân thành cám ơn Ni sư Thích nữ Hạnh Trì,Phật tử Diệu Chơn và tất cả quí vị cùng tham gia và ủng hộ.)

 
Sư Cô Thích Nữ Hạnh Trì

Leave a Comment