Thì Sông Cứ Chảy

Xin gởi tới những quả tim từ bi và rộng lượng.

Nam Mô Adiđà Phật

Kính thưa quí vị, trước hết chúng tôi xin chân thành cảm niệm công đức phát tâm bảo trợ học bổng cho các trẻ em nghẻo thất học được hàng ngày cắp sách đến trường.

Thời gian trôi mau, chúng ta đã hoàn tất phát học bổng cho 50 em học sinh trên 5 năm qua. Trong số năm năm qua chúng ta mất 2 em bỏ học và bỏ cả học bổng vì phải ở nhà làm lụng giúp cha mẹ đi làm công gặt lúa dã gạo trong thôn xóm, cỏn các em khác vẫn tiếp tục tập và lên lớp như dự đính của chương trình.

Xin quí vị tiếp tay giúp đỡ cho các em được học tập để sau này thành những người hữu dụng cho bản thân và gia đình trong xã hội.

Cầu nguyện quí vị ân nhân gặp nhiều tốt đẹp và may mắn hạnh phúc.

Tikheoni Thich Nu Hanh Tri
510-790-2003

Sau đây là những hình ảnh phát học hổng ky 2, năm 2015.

[nggallery id=25]

Leave a Comment