Thư mời dự tiệc gây quỹ bốc mộ Tử Sĩ VNCH

Trưởng ban tổ chức: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Trì
Đai diện gia đình tử sĩ: Chiêu Nguyễn
Tiệc gây quỹ tổ chức tại nhà hàng Saigon Kitchen in San Jose California
Ban nhạc: Tuệ Đăng

 

Leave a Comment