Thế nào là hạnh phúc- Thích Nữ Hạnh Trì

Thế nào là hạnh phúc- Thích Nữ Hạnh Trì

Nam Mô Adida Phật.

Có rất nhiều bác sĩ luật sư, triệu phú chỉ vì tham tiền mà huỷ hoại tất cả mọi thứ họ đã khổ học, chắt chiu,
làm lụng ngày đêm dành dụm.
Hễ tham tiền quá mà coi thường đạo đức thì chỉ có lao đầu và khổ đau hay vào địa ngục trần gian.

Cha mẹ nên dạy con không phải có nhiều tiền là có hạnh phúc mà là “đến, đi tự do, không ai kềm kẹp, ăn ngủ yên lành, gia đình hoà hợp mới thực là hạnh phúc”

Sư cô mong mọi người giác ngộ.

Adida Phật.

Leave a Comment