Thông Báo Quan Trọng

Kể từ hôm nay mỗi ngày Sư Cô Thích Nữ Hạnh Trì sẽ cho đăng một trích đoạn các lời Phật đã dạy cho chúng ta. Những lời vàng ngọc này sẽ mang đến cho chúng ta sự bình yên trong tâm hồn, xin quí vị nhớ theo dõi.

I AM FOR WORLD PEACE FOUNDATION

Leave a Comment