LỄ PHẬT ĐẢN 2563 TẠI PEACE TEMPLE

Thơ Mời về dự các lễ đặc biệt nhân Phật Đản 2563 nhằm ngày 12 tháng 5 năm 2019,

1- Lễ Tắm Phật từ 9 giờ tới 12 giờ, dùng cơm chay.
2- Lễ Tạ Ân Mẹ từ 2 giờ tới 4 giờ.
3- Sau 4 giờ cúng cô hồn.

Xin xem chi tiết trong thơ mời đính kèm


Leave a Comment