Phát quà tại Hà Giang

Hình ảnh Phát quà tại Hà Giang lần thứ 4 năm 2018. Vợ chồng anh Lộc và Oanh thật là vui nhé. Đi tới tận cùng nghèo khó mà thăm mà tặng quà! Cảm ơn quí vị thí chủ tặng quà lần thứ 4 ại Hà Giang cho năm 2018. Công đức vô lượng của quí vị.

Posted by Oceanvirtue Sakyata on Monday, December 17, 2018

Leave a Comment