Thiền Trà

Thiền Trà

  • Thơ: Thích Nhất Hạnh | Nhạc: Lê Minh Luân
  • Hòa âm guitar: Hoàng Minh
  • Trình bày: Lê Minh Luân và Hoàng Minh

Chén trà trong hai tay
Chánh niệm nâng tròn đầy
Thân và tâm an trú
Bây giờ và ở đây

Khi uống chén nước trong
Ta nhớ nguồn nhớ cội
Khi nhấp miếng trà thơm
Hỏi nước đến từ đâủ

Nước từ nguồn suối cao
Nước từ lòng đất sâu
Nước mầu nhiệm tuôn chảy
Ơn nước luôn tràn đầy

Nước từ nguồn suối cao
Nước từ lòng đất sâu
Nước mầu nhiệm tuôn chảy
Ơn nước luôn tràn đầy

Leave a Comment